Hjemmesiden til Øystein Hjell

Regelverk for Bedriftsgolfserien 2014

ABIK Golfutvalget Romerike, sesongen 2014

Leder

Claes Karlsson Felleskjøpet         63 94 41 32 (a), 92 09 61 57 (mob)

                                                               E-mail: claes.karlsson@felleskjopet.no

Styremedlemmer:

Øystein Hjell         Skybert                  67 58 77 48 (a), 90 01 78 59 (mob), 63 87 36 90 (fax)

                                                               E-mail: kije@online.no

Christian Stav      Saxi Produkter        91 74 07 02 (mob)

                                                               E-mail: christian.stav@saxi.no                                                       

Regelverk Golfserien 2014 ABIK Romerike

1.       TURNERING

Turneringen spiller etter disse regler.

2.       SPILLEFORM

Stabelford: Poengberegning skjer etter den enkelte spillers poeng, og ballen skal plukkes opp når spiller ikke kan oppnå poeng på hullet. Lagets spillere summerer sine poeng, og finner lagets resultat.

Scramble: Begge spillere slår ut hver sin ball på alle hull. Deretter velger laget den ballen de ønsker å spille videre og markerer denne. Øvrige baller plukkes opp. Så plasserer spillerne ballen i valgfri rekkefølge innen en scorekortlengde fra den markerte ballen og slår sine slag. Deretter gjentas samme prosedyre som foran. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ball. Hver av spillerne på laget skal ha 6”tellende” utslag. Det spilles på 25%av samlet spillerhandicap for laget. Man finner først25% av hvert sitt HCP, legger dette sammen og finner tildelte slag i slopetabellen. (Ved dame og herre på samme lag finnes lagets tildelte slag ved å legge sammen tildelte slag av damens 25% HCP på dame-rød-tee og herrens 25% HCP på herrer-gul-tee).

Bestball: Begge spillere spiller på vanlig måte Den beste netto score for laget pr. hull er den som føres på scorekortet. Man spiller med ¾ spillerhandicap.

Utregning av ¾ HCP: Hver spiller tar ¾ av sitt ordinære HCP, og finner antall tildelte slag for sitt nye HCP på aktuell bane.

Det spilles i 10 puljer á 4 lag. Puljevinnerne samt de to beste andreplassene spiller semifinale. Motstander trekkes. Semifinalen spilles Fourball Matchplay med ¾ spillerhandicap. Vinnere av semifinalen går til finalen. Finalen spilles på Miklagard GK søndag 14. September. Alle finalelagene spiller samme dag, hvor laget med flest Stablefordpoeng kåres til Romeriksmester2014. Deltagere på finalelag må ha spilt min. 50% av sine runder på finalelaget. Det betyr at i en bedrift med ett lag kun kan stille til finale med spillere som har deltatt i serien i år. Fra bedrifter med to eller flere lag må spillerne som stiller for laget ha spilt minimum 50% av spillerens runder for bedriftens finalelag.

3.       HVEM KAN DELTA

Hvert lag består av 2 spillere. En spiller kan bare spille for et lag pr. runde. Dvs. hvis bedriften har to lag eller flere, kan ingen spillere delta på mer enn ett av dem pr. runde. En spiller kan heller ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift. Ellers består ikke laget av faste spillere – det er opp til bedriften selv å sette opp laget, så lenge de holder seg til reglene.

Minimum en av spillerne på hvert lag må ha Offisielt Handicap (hvitt kort). Minstekrav til spillere som skal delta er grønt kort.

Ved bruk av ulovlig spiller i seriekamp blir resultatet til laget slettet og seieren tildeles motstander. Ulovlig spiller nektes spill resten av sesongen. Ved gjentatt bruk av ulovlige spillere diskvalifiseres laget og laget ilegges en bot på kr 500,-. Alle kamper hvor laget har deltatt blir strøket.

4.       BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet. Det er opptil de konkurrerende lag å avtale bane, men man kan ikke kreve motspiller å stille på bane med en avstand på over 1 time fra Strømmen. Alle runder skal spilles på sommergreens. Hjemmelaget bestemmer hvilken bane det skal spilles på. Man kan ikke kreve spill på bane med greenfee over kr 600,- Tidspunkt og bane må avtales med motspiller i god tid.

5.       REGLER

Lagets HC beregnes ved at banens tildelte slag (slope) beregnes på basis av den enkeltes desimalhandicap. Norges Golfs Forbunds regler, sammen med klubbens lokale regler gjelder. Reglene for denne turneringen styres av ABIK. Eventuelle klager rettes skriftlig til ABIK Golfutvalget Romerike, som er suverene i forbindelse med domsavsigelser. Alle spillere skal vise gyldig handicapkort før kampen begynner. Hvis noen av spillerne ikke har med handicapkort, vil de ikke kunne spille. Alle spillere må registrere alle handicaptellenderunder i serien etter hver kamp.

6.       POENGBEREGNING

Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Puljen avgjøres ved å summere poengene for de 3 rundene.

Ved poenglikhet kåres vinner etter følgende kriterier:

Ved 2 lag:

A: Vinner av innbyrdes oppgjør. B: Lavest HCP i laget (innbyrdes oppgjør). C: Best score i serien.

Ved 3 lag:

A: Vinner av serien uten kampene mot det 4. laget. B: Best score C: Laget med lavest HCP.

Ved 4 lag:

A:Beste score. B: Laget med lavest HCP.

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander Walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score. Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at det er godkjent av golfutvalget registreres kampen med 0-0 og ingen poeng til noen av lagene.

7.       RESULTATER

Det lag som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til Golfutvalget. Resultatene må være Golfutvalget i hende innen en dag etter fristens utløp. Se frister nedenfor. Resultater kan leveres på resultatskjema på fax eller mail. På fax skal skjemaet være signert av begge lag. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstanderlaget. Resultatet er godkjent kun når følgende info er levert: Kampnummer, dato for avholdt kamp, navn på bedriftslag, spillenummer og navn på alle spillere, spilleres resultat og lagresultat.

8.       TIDSFRISTER

Frister for å avvikle rundene og innsending er som følger:

1.runde er 4. juni, 2. runde er 25.juni, 3. runde er 23.juli og fristen for semifinalen er 27. august.

Finalen spilles 14.september på Miklagard GK.

9.       KOSTNADER

Lagene bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet og semifinalen(greenfee), o.l. Deltakeravgift for å dekke finalespill, administrasjon og premier innkreves av Golfutvalget.

 

http://hjell.net/assets/images/autogen/clearpixel.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bedriftsgolf] [Golfresultater] [Golf CUP] [Terminliste] [Regelverk Cup] [Regelverk Serie] [Simulatorresultater] [Resultatskjema] [Innbydelser] [Mattis Ltd.]