Hjemmesiden til Øystein Hjell

Regelverk for Saxi-CUP 2014

Regelverk for Saxi-CUP 2014

 

http://hjell.net/assets/images/autogen/clearpixel.gif

 

 

ABIK Golfutvalget Romerike, sesongen 2014

Leder

Claes Karlsson   Felleskjøpet       63 94 41 32 (a), 92 09 61 57 (mob)

                                                               E-mail: : claes.karlsson@felleskjopet.no

Styremedlemmer:

Øystein Hjell       Skybert                 67 58 77 48 (a), 90 01 78 59 (mob), 63 87 36 90 (fax)

                                                               E-mail: kije@online.no

Christian Stav    Saxi Produkter     91 74 07 02 (mob)

                                                               E-mail: christian.stav@saxi.no   

                                          

Regelverk Saxi-Cupen 2014 ABIK Romerike

1.      TURNERING

Turneringen spiller etter disse regler.

2.      SPILLEFORM

Spilleformen er Match med ¾ HCP, og ved likt resultat vinner spiller med laveste HCP.

Match: Det spilles om hvert hull. Minste antall slag på et hull gir ”1 opp”. Vinner er den som er flere ”opp” enn det er hull igjen å spille. HCP regnes ut på følgende måte: Hver spiller tar ¾ av sitt ordinære HCP, og finner antall tildelte slag for sitt nye HCP på aktuell bane. Differansen i tildelte slag mellom spillerne er det antall hull den med høyest HCP har med ekstraslag på motstander. Disse hull teller fra indeks 1. Runden er ikke hcp tellende.

Det er den første spilleren i kampen som har ansvar å arrangere kampen og melde resultatet til Golfutvalget. Etter runde 1 er det den spilleren med best resultat inn i runden som har ansvar for å arrangere kampen, velge bane og rapportere resultatene. Greenfee betales av spillerne på den aktuelle banen.

3.      BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet for den enkelte spiller. Man kan ikke kreve motspiller å stille på bane med en avstand på over 1 time fra Strømmen. Alle runder skal spilles på sommergreens. Man kan ikke kreve spill på bane med greenfee over kr 600,-Tidspunkt og bane må avtales med motspiller i god tid. Finalen arrangeres av Golfutvalget.

4.      REGLER

I hver runde settes man opp mot en motspiller, og vinneren av kampen går videre til neste runde. Til slutt står vi igjen med en finale og hvor vinneren kan kalle seg Romerikscupmester i Golf 2014

Norges Golfs Forbunds regler, sammen med klubbens lokale regler gjelder. Reglene for denne turneringen styres av ABIK Golfutvalget Romerike. Eventuelle klager rettes skriftlig til ABIK Golfutvalget Romerike, som er suverene i forbindelse med domsavsigelser. Alle spillere skal vise gyldig handicapkort før kampen begynner. Hvis noen av spillerne ikke har med handicapkort, vil de ikke kunne spille.

5. RESULTATER

Den spiller som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til Golfutvalget.

Dersom en av spillerne ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander Walkover og seier.

Resultatene må være Golfutvalget i hende innen en dag etter fristens utløp. Resultater kan leveres på resultatskjema på fax eller mail. På fax skal skjemaet være signert av begge spillere. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstander. Resultatet er godkjent kun når følgende info er levert: Kampnummer, dato for avholdt kamp, navn på begge spillere med spillenummer og resultat. Se frister nedenfor.

6. KOSTNADER

Spillerne bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet (greenfee), o.l. Finalen dekker av utvalget. Deltakeravgift for å dekke finalen, administrasjon og premier innkreves av Golfutvalget.

7.      TIDSFRISTER

Frister for å avvikle rundene og innsending er som følger:

1. runde er 10. juni ,2. runde er 15. juli, 3. runde er 19.august, 4. runde er 2.september og finale innen 30.september på Hauger GK. Finalen sponses av Saxi Produkter

 

[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bedriftsgolf] [Golfresultater] [Golf CUP] [Terminliste] [Regelverk Cup] [Regelverk Serie] [Simulatorresultater] [Resultatskjema] [Innbydelser] [Mattis Ltd.]