Hjemmesiden til Øystein Hjell

Dette er Øystein Hjell’s hjemmeside. På denne siden vil jeg presentere mine største hobbyer ved siden av min familie. Hjemmesiden har for tiden en ufrivillig “oppdatering”.

  Bedriftsidrett: Jeg sitter som kretsleder i Akershus  BedriftsidrettsKrets (ABIK). Dette vervet har jeg hatt siden 2011, etter å ha sittet som Nestleder i 5 år

  Bowling: Jeg sitter i bowlingutvalget på Romerike i Akershus  BedriftsidrettsKrets (ABIK).Der har jeg vært leder siden1991 og fram til 2011. De siste årene har jeg benyttet min hjemmeside til resultatservice for bedriftsbowlingen på Romerike. Selv representerer jeg Skybert BIL. Jeg spiller i kl. 2, med et årssnitt på 168,7.

  Golf: I 1997 ble jeg bitt av golfbasillen. Etter et par år var jeg moden for utfordringer, og i 1999 startet jeg golfutvalget på Romerike i ABIK. Har sittet der som leder fram til 2011,nå sitter jeg som styremedlem. Da har jeg stoff å legge på hjemmesiden på sommerstid også. Jeg er medlem i Hauger Golfklubb, og spiller på HCP 21. I Golfserien representerer jeg Skybert BIL

  Skybert BIL: Dette er mitt vennebedriftsidrettslag som deltar i golf og bowlingserien

  Mattis: Under min tid på Gjøvik Ingeniørhøyskole spilte vi mye kort. Det gikk mest i Mattis. Noen år etter avsluttet eksamen startet 4 av oss opp Mattis Ltd. En klubb som skulle ta vare på de sosiale sidene fra skoletiden. I 2013 feirer vi 30-års jubileum i Mattis Ltd. Vi er pr. dato 5 medlemmer og avholder årlig fire treff.

  Fotball: Jeg er intressert i fotball og mine favorittlag er LSK og Manchester United. Jeg er medlem av begge lags supporterklubber og så interessert at jeg må punge ut for flere tv-kanaler enn std. for å følge lagene.

Har dere spørsmål eller kommentarer til min hjemmeside, kontakt meg via kije@online.no

 

[Hjem] [Bedriftsbowling] [Bedriftsgolf] [Mattis Ltd.]